آش نذری ناصرالدین شاه

photo_2016-09-06_12-05-54

آش نذری ناصرالدین شاه

اقتدارپرس/ ناصرالدین شاه سالی یک بار روز اربعین آش نذری می‌پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می‌یافت تا ثواب ببرد. در حیاط قصر رجال مملکت جمع می‌شدند و برای تهیه آش کاری انجام می‌دادند.

فردا

مطالب مرتبط