هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش کلیجانرستاق ساری  انتخاب شدند

‍ 

هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش کلیجانرستاق انتخاب شدند
اقتدارپرس /انتخابات هیئت رئیسه شورای  اسلامی  بخش کلیجانرستاق صبح امروز با حضور اکثریت اعضا انجام و اقای سید مجتبی طاهری پهنه کلایی بعنوان رییس و اقای مرتضی بابایی لولتی بعنوان نائب رئیس و اقای سید حسن خانی بعنوان منشی شورای اسلامی بخش کلیجانرستاق  تعیین گردیدند .

مطالب مرتبط