روایت “فاطمه ” از رابطه هاشمی وروحانی 


اقتدارپرس/ فاطمه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان در روزهای آغازین تشکیل دولت به روحانی می گفتند من در کارهای شما هیچ دخالتی نمی کنم. اگر مشورت از من خواستید در کنارتان هستم اما دخالت هرگز. اگرچه برخی مواقع با یکدیگر دیدار و ملاقات خصوصی و عمومی دارند.

اعتماد

مطالب مرتبط