روایت جدید از دلیل اصلی برکناری “متکی”


اقتدارپرس/ مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، نماینده مجلس هشتم است که در روند سوال از رییس جمهور همراه با علی مطهری نقش فعالی را در مجلس هشتم ایفا کرد. 

وی در گفتگو با جمهوریت گفت: من منکر اقدامات مثبتی که در دولت احمدی نژاد انجام شد نیستم ، توجه به مناطق محروم صورت گرفت، توسعه راه ها بیشتر شد و مواردی از این دست به ثمر رسید اما واقعیت این است که دولت نهم و به خصوص دهم در بحث سیاست خارجی صادق نبودند و صداقتی در این خصوص وجود نداشت. وی ادامه داد: از یک طرف آمریکا را دشمن بزرگ می خوانند از طرف دیگر روزنه هایی را می یافتند تا با آمریکا ارتباط برقرار کنند. نماینده سابق مجلس تاکید کرد: بحث عزل آقای متکی از اینجا شروع شد و تا جایی که ما متوجه شدیم ، در سفر به نیویورک در سازمان ملل در یکی از شب ها مشایی متکی و نماینده ایران در سازمان ملل را صدا می کند و تاکید می کند باید از طریق آن ها با مقامات آمریکایی ارتباطی برای برگزاری جلسه ای خصوصی مهیا شود. وی ادامه داد: متکی در این خصوص به مشایی می گوید که این موضوع باید با نظر رهبری و فقط و فقط با تصمیم حضرت آقا پیگیری شود و در این مسائل مشایی عنوان می کند مثل اینکه متوجه نیستید کس دیگری دستور داده است ! رضا حسینی قطب آبادی خاطر نشان کرد: از همانجا پروژه عزل متکی کلید می خورد و البته این عزل صدمات زیادی را در عرصه دیپلماسی به ما زد و در تمام دنیا ما کشوری شدیم که وزیر امور خارجه ما در کشور دیگری در حین مذاکره عزل شد.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در مجلس هشتم در این خصوص گفت: در همان زمان آقای میرتاج الدینی معاون حقوقی و پارلمانی در سوال ما در کمیسیون امنیت ملی توجیهاتی آورد که عذر بدتر از گناه بود. رضا حسینی قطب آبادی خاطر نشان کرد: ایشان تاکید می کرد که پیش از سفر قرار بوده متکی عزل شود و اصرار کرده من این سفر آخر را بروم و مقرر بوده دوشنبه بازگردد اما چون یک روز دیگر متکی در سفر ماند همان روز دوشنبه حوزه اداری نهاد کار خود را انجام داد و نامه رفت و پروسه عزل به انجام رسید. این نماینده سابق مجلس با اشاره به اتهامات نسبت داده شده به متکی در جریان عزل وی گفت: یا به طور مثال عنوان می کردند که متکی با هواپیمای خصوصی رفته بود در حالی که ما در مجلس بلیط های سفر هواپی ایشان را چک کردیم و موضوع به اینگونه نبود.

جمهوریت

مطالب مرتبط