فرماندار نکا : مدیران در اجرای پروژه ها ، جدیت را سر لوحه کارهای خود قرار دهند!


به گزارش اقتدارپرس، به منظور هماهنگی و تصمیم گیری در امور برنامه ریزی، توسعه وعمران شهرستان و تصویب طرحها و پروژه های عمرانی در چارچوب برنامه ها، سیاستها و خط مشی های کشور کمیته برنامه ریزی شهرستان نکا ، به ریاست مهندس احمدی فرماندار این شهرستان تشکیل شد
مهندس احمدی طی سخنانی به بیان اهمیت موضوع جلسه پرداخت و افزود: یکی از مهمترین جلسات در هر شهرستان کمیته برنامه ریزی است که مسئولین ادارات در این جلسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف سعی می کنند برنامه توسعه ای خود طی یکسال را تدوین نمایند
فرماندار شهرستان نکا با اشاره به وضعیت انقباضی بودجه به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی گفت: الحمداله بودجه امسال شهرستان نکا در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و امیدواریم مسئولین ادارات با تلاش خود بتوانند زمینه جذب به موقع آن در شهرستان را فراهم نمایند
رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان نکا گفت: امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و جامع بتوانیم پروژه های نیمه تمام را به تمام برسانیم، تا نشاط و امید را در مردم ایجاد کنیم
مهندس احمدی خطاب به رؤسای ادارات گفت: مسئولین ادارات و نهادها باید برای دستگاه خود درجهت توسعه و رشد شهرستان برنامه ریزی نمایند و در اجرای پروژه های خود جدیت را سر لوحه کارهای خود قرار دهند
فرماندار نکا برخدمت رسانی به مردم اظهار داشت: رسیدگی به امور مردم و محرومین و عمران آبادانی شهرستان از الطاف بزرگ خداوند متعال به مسئولین است و باید به نحو احسن در ادای این وظیفه تلاش و کوشش نمود
درادامه هریک از مسئولین ادارات شهرستان در راستای آخرین اقدامات و پروژه های دردست اقدام گزارشی را ارائه نمودند.
خبر:الهام زارعی

مطالب مرتبط