سرهنگ کاظمی شهابی رئیس پلیس راهور مرکز استان -ساری شد


شنیده ها حاکی از جابجایی رئیس پلیس راهور ساری دارد وسرهنگ احمد بابازاده جای خود را به سرهنگ شهابی داد، سرهنگ شهابی پیش از این رئیس بازرسی راهور استان بوده .

سایت خبری اقتدار پرس انتخاب جناب سرهنگ شهابی را به ایشان تبریک گفته وبرای سرهنگ بابازاده آرزوی موفقیت در جایگاه جدید رادارد

مطالب مرتبط