روایتی از تماس رهبر انقلاب با خانواده فوت شدگان کهریزک


اقتدار پرس /عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود نوشت:

در اولین سالگرد حادثه کهریزک به اتفاق چند نفر از دوستان به منزل یکی از فوت شدگان کهریزک سری زدیم.خانواده ای متدین ومومن به انقلاب اسلامی. مادر مرحوم از ما پرسید این یکسال چرا نیامدید سر بزنید؟ عذر خواستیم کوتاهی را پذیرفتیم.گفت حتما می خواهید بگویید سرتان شلوغ بوده؟ وادامه داد شما که سرتان از رهبری شلوغ تر نیست؟
گفتیم حتما رهبری چندین برابر ما کار دارد.گفت آیا می دانید رهبری دوبار با منزل ما تماس گرفته و احوال ما را جویا شده؟ آیا می دانید رهبر دوبار ما را حضوری پذیرفته و از ما عذر خواهی کرده است؟

اینجا بود که مظلومیت رهبری را درک کردیم که امثال مرتضوی بی تدبیری کنند و رهبری عذر خواهی کند.البته این خانواده روح الامینی نبود.

مطالب مرتبط