سید احمد صالحی  مجددا رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری شد


سید (مرتضی )احمد صالحی فرزند مرحوم  آیت الله صالحی جوان مومن ومتدین وخوشفکر برای بار دوم بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری شد .

سایت خبری اقتدار پرس این انتخاب را به ایشان و فرهنگ دوستان عزیز ساروی تبریک عرض نموده

مطالب مرتبط