تحلیل رسانه ای از مدیریت یک بازنشسته در دانشگاه مازندران

مدتی است بعد از انتصاب شخص بازنشسته از دانشگاه تربیت مدرس در فضای مدیریتی دانشگاه مازندران سایه افکنده و شرح حالی از زمان حضور ایشان بر اساس مستندات موجود در رسانه های خبری جهت پاسخگویی به اذهان عمومی جامعه به خصوص نخبگان و دانشگاهیان عزیز بیان می گردد:

اقتدارپرس به گزارش ازصدای مازندران ریاست محترم جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد اجرایی استان مازندران آیا می دانید در دانشگاه مازندران چه می گذرد؟

 

مدتی است بعد از انتصاب شخص بازنشسته از دانشگاه تربیت مدرس در فضای مدیریتی دانشگاه مازندران سایه افکنده و شرح حالی از زمان حضور ایشان بر اساس مستندات موجود در رسانه های خبری جهت پاسخگویی به اذهان عمومی جامعه به خصوص نخبگان و دانشگاهیان عزیز بیان می گردد:

 

با تصدی این فرد بازنشسته ابتدا در فضای رسانه ای دانشگاهیان با بیان اینکه حکومت یک بازنشسته در دانشگاه مازندران با چه تدبیری! در اردیبهشت سال ۹۵ فضای انتقاد و خواسته های خود را از دولت تدبیر و امید بازگو نموده و مساله بکارگیری بازنشستگان را با توجه به ضرورت چابک سازی دستگاهها و ساماندهی نیروی انسانی را مورد انتقاد جدی خویش قرار داده اند به طوریکه انتصاب این فرد بازنشسته با اهداف نامشخص و پنهان را به نوعی توهین جدی به دانشگاهیانی که خود دکتری مدیریت پرورش داده ولی خانواده دانشگاهی خود را توان مدیریت ندارند!! دانسته و انتصاب سیاسی ایشان با همراهی افراد با نفوذ در دولت که سابقه شراکت دانشگاه غیر انتفاعی با این مدیر را دارد را مورد سوال جدی خویش قرار داده اند و این عمل دولت را مردود و دور از شان دانستند. با توجه به جایگاه دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین وحاد آموزش عالی دولتی در استان و رویکردی کاملا سیاسی جهت انتصاب این فرد چگونه توقع ریل گذاری توسعه علمی استان را در دست این دانشگاهیان را می توان داشت. این ها مسایلی بود که در این اخبار مورد واکاوی و مداقه قرار گرفته است.

 

چندی بعد در تیرماه موج نارضایتی دانشگاهیان به اوج خود رسیده و شرایط حاکم بر دانشگاه را از لحاظ توسعه علمی و آموزشی بسیار نامناسب توصیف کرده و نگرانی خود را با سوال اینکه چه کسانی پاسخ می دهند را در رسانه ها مورد درخواست خویش قرار داده اند. به طوریکه حتی با هم صدایی نماینده مجلس حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار، سردار ولی ا… نانواکناری مواجه شده است و ایشان گلایه های جدی خود را از وضعیت اسف بار و غیر قابل تصور مجموعه دانشگاه مازندران را در چند مناسبت علنی و رسانه ای بیان نمودند. و این بار هم دانشگاهیان از کلیه مسولین وزارت علوم و اجرایی استان درخواست بررسی و تجدید نظر با تغییر شرایط مدیریتی این دانشگاه را داشته اند. حتی متناسب با اتمسفر سیاسی کشور در آن زمان بحث حقوق بالای ۹ میلیون تومان مسول دفتر ایشان را مورد سوال و مطالبه پاسخ واضح داشته اند.

 

فرآیند تصمیم گیری، باند بازی و مهمتر از همه ایجاد جریانات ناراضی و عقب ماندن فرآیند توسعه علمی و عدم رشد کمی و کیفی دانشگاه با احراز رتبه بسیار پایین در سطح دانشگاههای منطقه و کشور از اثرات مدیریتی این فرد نام برده شده است.

 

به طوریکه در دیگر رسانه ها در همین زمان تغییر این رییس بازنشسته را مورد بررسی قرار داده و نامزدهای احتمالی ریاست دانشگاه را از چهره های اصلاح طلب و اصولگرای آزمون پس داده سیستم مدیریتی قبلی و جدید را مورد بررسی و واکاوی خویش قرار داده اند. به طوریکه به مسولین وزارت علوم به خصوص مدیرکل حوزه وزارتی که نقش اصلی در انتخاب این مدیر بازنشسته داشته است و حتی نمایندگان مجلس را به تدبیر بیشتر برای انتصاب رییس جدید و سفارش عدم بکارگیری نیروهای تندرو در دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا را لحاظ نمودند.

 

با شکل گیری این جریان رسانه ای و مطالبه جدی دانشگاهیان، مشروطی مدیریت دانشگاه مازندران!؟ مورد بررسی و گزارش رسانه ها قرار گرفته و نظرات تحلیلی در مورد وضعیت مدیریتی دانشگاه با نظرات چند نماینده مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بار دیگر مطالبه و پاسخگویی مسولین مورد هدف اصلی این تحلیل بوده است.

 

با فعال شدن مسولین ذیربط در وزارت علوم، دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس نسبت به بررسی وضعیت بازنشستگی و سیستم مدیریتی این رییس بازنشسته و همچنین جریانات سیاسی ایجاد شده در دانشگاه که حتی حمله تند این آقای رییس به دولت یازدهم (با انعکاس شدید رسانه ای در کشور) که کامل کننده مواضع پنهان و آشکار ایشان در دوران تصدی چند ماهه خویش بوده است با بیان اینکه دولت جرات حذف یارانه اغنیا را ندارد/ دولت پول بیت المال را هدر می دهد ، انتظار می رود به زودی شاهد انتخاب یک مدیر با رفتار سیاسی و مدیریتی اعتدالی متناسب با شان دولت بر پیکره بزرگترین واحد راهبردی آموزش و پژوهش در استان مازندران از سوی مسولین ذیربط با هماهنگی نمایندگان محترم مجلس به خصوص نماینده حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار باشیم تا جو ارعاب و تهدید تبدیل به فضای همدلی و توسعه متوازن علمی با بدست آوردن رتبه های برتر در سطوح دانشگاهی کشور گردد.

 

 

 

مطالب مرتبط