​ دفتر رحیم مشایی: ایشان طی سال‌های اخیر مطلقا با هیچ رسانه ای مصاحبه نداشته اند 


اقتدارپرس/ درپی انتشار برخی اکاذیب به نقل از مهندس اسفندیار رحیم مشایی در برخی رسانه ها دفتر ایشان اعلام کرد مهندس رحیم مشایی طی سالهای اخیر مطلقا با هیچ رسانه ای مصاحبه نداشته اند.

مطالب مرتبط