آقایان بدانید که خانم ها عاشق امنیت عاطفی اند!


اقتدارپرس/ آدم‌ها از رابطه چه می‌خواهند؟ عشق، احترام، پذیرش، امنیت، لذت و توجه. اما هیچ چیز به اندازه امنیت عاطفی برای آدم‌ها در یک رابطه مهم نیست. وقتی امنیت عاطفی دارید در واقع بسیاری از خواسته‌هایتان را دریافت کرده‌اید.

زمانی ‌که از امنیت عاطفی در رابطه صحبت می‌کنیم آن را دربرابر مفهوم «نزاع و تنش» قرار می‌دهیم. امنیت عاطفی زمانی فراهم می‌شود که نزاع و تنش نگرانی دائمی فرد نباشد.

ما در کنار فردی که از نظر احساسی دردسترس ‌است، صادق‌ و قابل اعتماد است احساس امنیت می‌کنیم. این‌ها ویژگی‌های کسی ‌است که ما تحسین می‌کنیم. آدم عاطفی کسی ‌است که می‌داند چه روحیاتی دارد و خودش را دوست ‌دارد.عشق او به‌ خودش آن قدر عمیق است که نیاز به پذیرش و تأیید دیگران ندارد.او سعی نمی‌کند شبیه دیگران شود و در قالب افراد دیگر پنهان نمی‌شود.

وابستگی از روی ترس یا امنیت عاطفی؟

زمانی که احساس کنیم در یک رابطه عمیق عاطفی قرار داریم. ابراز نیاز برایمان راحت می‌شود. اما ایراد بیشتر روابط این است برای رسیدن به امنیت عاطفی و روانی سعی می‌کنیم طرف مقابل را کنترل کنیم. ما دیگری را کنترل می‌کنیم چون ترس از دست دادن داریم. برای حفظ چیزی که می‌خواهیم دیگری را تحت فشار خواسته‌ها، نیازها و انتظاراتمان قرار می‌دهیم.

ترس را رها کنید

اگر روش و منش شما برای ایجاد امنیت کنترل فرد دیگر است، راه غیرممکنی را انتخاب کرده‌اید. برای اینکه امنیت عاطفی تأمین شود ابتدا یاد بگیرید که نترسید. به احساسات خود و دیگری توجه کنید و به این پرسش جواب بدهید که احساسات چه راهی را برای مقابله با ترس پیشنهاد می‌دهند؟

لذت بدون ترس

ترس از دست دادن و تلاش برای رسیدن به امنیت عاطفی اغلب باعث می‌شود شریک و همسررا تحت کنترل بگیرید؛ محدودیت‌ ایجاد کنید، انتظار زیاد داشته باشید، دیگری را وادار به پاسخگویی کنید و انتظارات و تعهدات زیادی داشته باشید.

ترس ازدست دادن از پیش‌فرض‌ها و باورهای ما درمورد خودمان و تجربه‌هایمان ریشه می‌گیرد. کسی که فکر می‌کند به‌اندازه کافی خوب نیست، ارزشمند نیست و کسی که خودانکار است از تنهایی و از دست دادن می‌ترسد.ترس از تنهایی احساس عمیق دردمندی ‌است که فرد را به یافتن حمایت و امنیت وا می‌دارد. این احساسات دروغ‌ می‌گویند.به زمانی فکر کنید که تنها بودید و خیلی هم از تنهایی لذت بردید. آنچه شما نیاز دارید پذیرش تنهایی و لذت ‌بردن ازآن است.زمانی که دلایل ترس را در خودتان ازبین ببرید دیگر نیازی نمی‌بینید برای فرار از تنهایی به‌ دیگران وابسته ‌باشید و امنیت روانی و عاطفی خود را از دیگری بگیرید. زمانی که بدون ترس وارد رابطه می‌شوید برای احساس امنیت دوستی را وارد زندگی‌تان می‌کنید.

ایران

مطالب مرتبط