سروده مجید امیری شاعر مازندرانی در وصف عیدغدیر

​?مهندس مجید امیری سوادکوهی از شعرای ولایی و جوان و نام آشنای مازندران، همزمان با آغاز دهه فرخنده غدیر، شعری در وصف این ایام مبارک سرودند که بدین شرح می باشد:

                        ?????

                 *دهه غدیر*
دهه غدیر یعنی به جهان علی امامت

بجز از علی نیاید، شه مُلک با کفایت
دهه غدیر یعنی گل باغ احمدی اش

که گرفته از نبوت ، جَلَوات سرمدی اش
دهه غدیر یعنی که جهان شود ولایی 

که شود ز یمن ده شب ، ره عشق، کربلایی
دهه غدیر یعنی دهه ی بهار عترت

که شده جهانی از هِمَّتِ “خادمِ شریعت”
دهه غدیر یعنی، به جهان علی ولی است

که وصی حقّ احمد، به جهان ولی علی است
دهه غدیر یعنی ثمرات فیض زهرا

که کند شفاعت خلق، ز برائت و تولّا
دهه غدیر یعنی شه عشق، مرتضی است

که نوای جبرئیلی شهِ مُلکِ لا فَتَی است

 

دهه غدیر یعنی برکات ذات سرمد

که شده جهان غدیری، صلوات بر محمّد

                      ??????

شاعر:مهندس مجیدامیری سوادکوهی

مطالب مرتبط