اگر داعش را به این نام بخوانید، زبانتان قطع می شود


اقتدارپرس/ گروهِ تروریستی داعش که خود را “دولت اسلامی” می خوانَد، برای خطاب کردن این گروه به نامی خاص، مجازاتِ قطع زبان تعیین کرد.

تروریست های داعش، از این که این گروه “داعش” خوانده شود، به شدت به خشم می آیند؛ اما از آن سنگین تر، نامی است که برخی از گروه های رقیب داعش، بر این گروه تروریستی نهاده اند.

به نوشتۀ وبگاه “بیزنس اینسایدر”، داعشی ها از این که آن ها را “خوارج” صدا کنند، به شدت خشمگین می شوند. بر پایه این گزارش، گروه تروریستی داعش تهدید کرد، هر کس آن ها را خوارج بخوانَد، زبانش را قطع خواهند کرد.

خوارج، گروهی از مسلمانان بودند که در زمان ولایت امام علی علیه السلام، پس از ماجرای حکمیت عمرو عاص در جنگ صفین و مکر او به نفع معاویه، علیه امام علی علیه السلام شوریدند و به خوارج به معنی “از دین خارج شدگان” معروف شدند.

از زمان شکل گیری گروه داعش، برخی گروه های رقیب نظیر القاعده، طرفداران این گروه را خوارج نامیدند.

العالم

مطالب مرتبط