بدهی مالیاتی سرخابی ها اعلام شد

اقتدارپرس / با توجه به مسدود شدن حساب باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی اداره مالیات بدهی این دو باشگاه مشخص شد.

حساب باشگاه استقلال برای بار دوم توسط اداره مالیات امروز صبح در حالی مسدود شد که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد بدهی این باشگاه اعلام شده است.

مدیران باشگاه استقلال در شکایت اول توانسته بودند با رایزنی های مختلف حساب باشگاه را باز و کارهای مالی ر ا انجام دهند اما امروز‌صبح باوجود چیزی حدود ۱۳۶ میلیون پول در حساب باشگاه باز هم این حساب توسط اداره مالیات مسدود شد.

در حال حاضر بدهی باشگاه استقلال به اداره مالیات حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تخمین زده شده است.

از طرفی حساب باشگاه پرسپولیس نیز امروز صبح توسط اداره مالیات مسدود شد که مبلغ بدهی این باشگاه نیزحدود۱۰ تا ۱۵ میلیارد خواهد بود که در کل هر دو باشگاه حدود ۳۰ میلیارد به اداره مالیات بدهی دارند و مدیران هر دو باشگاه در صدد هستند این مشکل را حل کنند و حساب باشگاه خود را بگشایند.

مطالب مرتبط