تورم باز هم کاهش یافت


اقتدارپرس/ اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه در شهریور به ۶٫۷ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ۱۲ ماهه شهریور نیز به ۸٫۳ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش ۰٫۴ درصدی نسبت به مرداد است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریور ۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به ۲۳۱٫۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی خانوار شهری معادل ۶٫۷ شده است که نسبت به ماه قبل۰٫۷ درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۳ است که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد کاهش داشته است.
همچنین مرکز آمار گزارش داده است، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها،‌ دخانیات در شهریور به رقم ۲۷۳٫۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه گذشته به عدد ۲۷۱٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش یافته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه قبل ۸٫۶ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶٫۷ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش یافته است و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد است که نسبت به ماه گذشته بی‌تغییر مانده است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریور ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۶٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش داشت. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۹ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸٫۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال جاری ۰٫۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین تورم ۱۲ ماهه متعلق به گروه سبزیجات است که افزایش قیمت ۱۲٫۹ درصدی را تجربه کرده است. در این گروه دومین تورم بالا به ماهی‌ها و صدف‌داران تعلق می‌گیرد که افزایش قیمت ۱۲ ماهه آن‌ها ۹٫۹ درصد است. در این گروه همچنین شکر، عسل، شکلات و شیرینی با تجربه تورم ۹٫۲ درصدی بالاترین تورم را نسبت به سایرین تجربه کرده است.
همچنین تورم ۱۲ ماهه دخانیات معادل ۷٫۳ درصد است. پوشاک و کفش نیز تورم ۶٫۷ درصدی و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم ۱۰٫۵ درصدی را تجربه‌ کرده‌اند. همچنین در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بیشترین تورم متعلق به گروه آب، برق و سوخت است که افزایش قیمت ۲۴٫۳ درصدی داشته‌اند. تورم آموزش نیز در شهریور معادل ۱۵ درصد و تورم ۱۲ ماهه بهداشت و درمان به ۱۱ درصد رسیده است.

ایسنا

مطالب مرتبط