مهریه عجیب عروس خانوم کرجی پرداخت شد


اقتدارپرس/ مردی که از همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل ۱۰۰هزار شاخه گل به‌عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.
بر اساس بخشی از مهریه، داماد باید ۱۲۴ هزار شاخه گل رز تحویل عروس می‌داد که پدر داماد در دو خودروی وانت و مزدا، با خود ۱۰۰هزارو ۵۰۰ شاخه گل رز به دادگاه خانواده کرج آورد و در حضور نماینده اجرای احکام، تحویل محکوم له داد.

عروس از دادگاه درخواست مهلت کرده تحویل بقیه گل‌های رز تا زمان انجام کارشناسی بر روی گل‌های دریافتی به تعویق بیفتد.

ایسنا

مطالب مرتبط