جنجالی که موجب رفتن مجری نو عروس تلویزیون از فضای مجازی شد


اقتدارپرس/ نجمه جودکی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 

این اخرین پست من در این دنیای غیر واقعی است..

گاهى براى ماندن باید رفت ..

وسوالى که همیشه به پاسخ درست آن فکر مى کنم که چگونه ارج نهم این همه اعتماد ومهربانی تک تک همراهانم رادر این فضا..؟؟

من بودم و قاب عکسى ..

شما بودیدو تمام قلب و تک نفسى..

من بودم و نگاه منتظرم ..

شما بودیدو قلم براى سفرم..

وچه سخت است به یکباره رفتن ..

وشاید این اول راه باشد ….

رفتن از فضاى مجازى وپیوستن به دنیاى حقیقى ….

باز هم به اعتبار اعتماد وبودن شما همراهان ..

آرى گاهى براى ماندن باید رفت ..

عزیزانم دنیای مجازی برای من و روحم بسیار دنیای کوچکی است..

به شما هم پیشنهاد میکنم فضای مجازی را ترک کنید به دنیای حقیقی برگردید..

و آخرین پست من در دنیای غیر واقعی اینستاگرام اینکه از ۳ ابان ،با برنامه هفت ترانه از ساعت ١٩ تا ٢٠ از شبکه شما قدم در خانه هایتان میگذارم..

امضا 

دوست نوعروستان 

نجمه جودکى

مطالب مرتبط