​شعری در سال روز درگذشت فوتبالیست فنی وباخلاق ایران مرحوم هادی نوروزی۲۴    توسط شاعر جوان مازندرانی سروده شد


        ?????   

تیم قرمز گشته بر دردی دچار
رفته از دستش شماره ۲۴
تیم قرمز ناگهان مشکی شده
چون عزایه کاپیتان هادی شده
گشته این فوتبال ما ماتم سرا 
در غم  ۳۰ساله  هادی ای خدا
بارالهی حق مولایم علی
صبر ده بر خاندانش یاعلی
از فراقت قلب استیلی شکست
قلب دایی قلب نوری هم شکست
از پدر داری خبر؟قدش خمید
یک سالی می شود هادی  ندید
مادرت با عکس تو دارد مدارا میکند
لحظه لحظه رخت بازی تورا وا میکند
روی نیمکت جای تو خالی شده
جای تو گلهای سرخ آبی شده 
هم نشین مهرداد اولادی شدی
در بهشت هم عضو پیروزی شد

              ⚽️⚽️⚽️⚽️
?شاعر?:مجید امیری سوادکوهی?

مطالب مرتبط