گزارش المانیتور درباره شایعه اختلاف میان آیت الله هاشمی و روحانی


اقتدارپرس / پایگاه تحلیلی “المانیتور” با انتشار گزارشی به شایعات مطرح شده درباره ایجاد اختلاف میان ایت الله هاشمی و روحانی پرداحته و نوشته است : در تمام دوران حیات سیاسی همه از روحانی به عنوان مرد دست راست ایت الله هاشمی یاد کرده اند. مروری بر مناصب سیاسی او نیز نشان می دهند که این سیاستمدار همواره در کنار آیت الله هاشمی بوده است. با وجود سابقه طولانی همکاری میان آن دو اما اکنون شایعاتی در تهران در مورد اختلاف میان روحانی و آیت الله هاشمی و فاصله گرفتن آنان به خصوص پس از انتخابات مجلس خبرگان مطرح شده است”. این سایت در ادامه اشاره می کند که در انتخابات خبرگان ایت الله هاشمی در جایگاه اول و روحانی در جایگاه دوم قرار گرفت. برخی از تحلیلگران اشاره کردندکه این موضوع عامل اصلی اختلاف میان آن دو بوده است. المانیتور می افزاید:”با این حال، برخی می گویند که شایعه وجود اختلاف میان آن دو از آن رو مطرح می شود که گویا روحانی علاقمند است که مستقل عمل کرده و تصمیم گیری کند. این سایت در پایان اشاره می کند با این حال، محافظه کاران به دنبال دامن زدن به این شایعه در استانه انتخابات برای بهره برداری سیاسی به نفع خود هستند.

مطالب مرتبط