پیشنهاد انگلیسی برای سرمربی استقلال


اقتدار پرس /سرمربی استقلال با پیشنهاد حضور در لیگ یک انگلیس رو به رو شد.

علیرضا منصوریان اخیرا پیشنهادی دریافت کرده که در لیگ یک انگلیس به عنوان مربی در کادر فنی یکی از تیم ها مشغول به کار شود. این درحالی است که منصوریان در آغاز فصل پیشنهاد سرمربیگری یکی از تیم های لیگ یکی انگلیس را رد کرده بود. 

وی این خبر را تایید کرد. 

منبع کاپ

مطالب مرتبط