همایون شجریان وخامت حال پدرش را تکذیب کرد


اقتدارپرس/ همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی با تکذیب خبر وخامت اوضاع جسمانی پدرش، حال عمومی محمدرضا شجریان را رو به بهبود ارزیابی کرد.

 همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی با تکذیب خبر وخامت اوضاع جسمانی پدرش، ضمن ارائه توضیحاتی از روند درمان محمدرضا شجریان توضیح داد: «حال پدر در این روزها نسبتا خوب و رو به بهبود است و خوشبختانه روند درمانی ایشان زیر نظر پزشکان ادامه دارد. پدر در حال حاضر نیاز به فیزیوتراپی دارد و امیدواریم به زودی بتوانند روند عادی زندگی خودشان را پیدا کرده و به فعالیت های عادی برگردند.»

محمدرضا شجریان خواننده موسیقی ایرانی که چندی پیش برای ادامه روند درمان خود به کشور آمریکا سفر کرده بود، چند هفته پیش با موافقت پزشکان به کشورمان بازگشت.

منبع مهر

مطالب مرتبط