صحبت های علی پروین درباره عکس خودش ومامان نصرت


اقتدارپرس /علی پروین می گوید مامان نصرت برای او هنوز زنده است.

علی پروین زیاد درباره مامان نصرت حرف می زند. او در هر مصاحبه ای که بتواند یادی از مادرش می کند. وقتی به او تصویری قدیمی از خود و مادرش نشان می دهیم مکثی می کند و می گوید: «اینم عکس من و مامان نصرته. خیلی می رم سر قبرش. خدا رحمتش کنه. همیشه مامانمو با چادر یادم میاد. خیلی مارو دوست داشت. خیلی هوای مارو داشت. توصیه ما به همه جوونا اینه قدر پدر مادرشونو بدونن. مامان نصرت هر چند دیگه نیست ولی ما فکر نمی کنیم مرده باشه. همیشه هم اگه مشکلی چیزی باشه می رم سر قبرش درد دل می کنم. خدا رحمتش کنه. درباره بابامم باید بگم احمدآقا هم سال ۵۱ از دنیا رفت. باید با تیم ملی می رفتیم سفر که با کویت بازی کنیم. نمی خواستم برم، به زور منو بردن. گل زدم برگشتم. رفتم بیمارستان. بابام تا منو دید گفت علی آمدی گفتم آره بابا گل هم زدم. هیچوقت یادم نمی ره. صبح دیگه بابام بیدار نشد. (بغض می کند)»

مطالب مرتبط