افرادی که نه ازدواج کرده اند ونه در سن ازدواج هستند!


اقتدارپرس/ مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که سن یک میلیون و ۳۰۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور از محدوده متعارف ازدواج گذر کرده است.
شیرین احمدنیا افزود که این افراد اگر چه هیچگاه ازدواج نکردند ، ولی دیگر در سن ازدواج هم قرار ندارند.

وی سن متعارف ازدواج در مردان را ۲۰ تا ۳۴ سالگی اعلام کرد و گفت که برای زنان هم سن ازدواج ۱۵ تا ۲۹ سال است. 

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که همچنین ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور هم اکنون در سن متعارف ازدواج قرار دارند . 

آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ثبت احوال از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشته است .

احمدنیا از ایجاد فاصله زیاد قابل توجه در سن بلوغ تا سن ازدواج به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی نام برد و گفت : این فاصله ها و همچنین مجرد ماندن افراد باعث شده رفتارهای پرخطر و در نهایت بیماری های مقاربتی افزایش یابد . 

** افزایش پایگاههای همیار سلامت 

وی با اظهار این که اکنون نگرانی هایی به خاطر شیوع بیماری های مقاربتی در جامعه وجود دارد ، افزود : یکی از برنامه های سازمان بهزیستی ، بسیج عمومی و مردمی برای کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی است .

او ادامه داد : برای تحقق این هدف تعداد پایگاههای همیار سلامت روان از ۷۰۰ به ۸۵۰ پایگاه تا پایان امسال افزایش خواهد یافت . 

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور همچنین از مستندسازی فعالیت همیاران موفق سلامت روان کشور خبرداد و گفت که از ۲۰ سال پیش که فعالیت همیاران سلامت آغاز شد تاکنون این اقدام صورت نگرفته است . 

** حاشیه نشینی ، معضل اجتماعی 

احمدنیا از حاشیه نشینی به عنوان یکی از معضلات اجتماعی جوامع نام برد و گفت : در برنامه امسال ، اولویت بندی برنامه ریزی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط کشور ، حل مشکل حاشیه نشینی در ۱۰ استان کشور است . 

وی افزود : در خصوص مسائل حاشیه نشینی هم سعی بر این است تا از امکانات و ظرفیت های محلی استفاده شود . منبع ایرنا

مطالب مرتبط