ماجرای جوانی که در عاشورای ۸۸ به سردار همدانی سنگ زد 


اقتدارپرس/ فرزند ارشد شهید همدانی گفت: در روز عاشورای سال ۸۸ که به هیئات و پرچم امام حسین(ع) توهین شد در آنجا جوانی سنگی را پرتاب می‌کند که محکم به کمر پدرم می‌خورد که بسیجیان او را می‌گیرند اما شهید همدانی می‌گوید او را رها کنید جوان است.
وهب همدانی در همایش “شهید همدانی بدهکار انقلاب” با بیان اینکه در مورد فتنه ۸۸ باید با دقت سخن گفت اظهار داشت: از نکاتی که باید درباره فتنه ۸۸ به آن توجه کرد ظرافت این فتنه است که سال‌ها برای آن کار شده بود.

وی افزود: فتنه یعنی فضای غبارآلودی که تشخیص حق از ناحق سخت می‌شود بنابراین درباره حضور شهید همدانی و درباره خاموش کردن این فتنه توسط ایشان نیز باید دقت کرد.
فرزند ارشد شهید همدانی با بیان اینکه شهید همدانی اقداماتی انجام دادند که بسیاری از آنها قهری نبود ابراز کرد: ایشان به دنبال این بودند که کمترین آسیب به مردم وارد شود به همین دلیل دیدیم که پس از فتنه ۸۸ نیز جسارت‌هایی به شهید همدانی شد.
وی گفت: شهید همدانی در همان روزهای فتنه نیز به دنبال جذب حداکثری بودند و می‌گفتند که این جوانانی که به خیابان‌ها ریخته‌اند نیز فرزندان انقلاب هستند که به دلیل غبارآلود بودن فضا دچار اشتباه شده‌اند پس برخورد با آنها بسیار مهم است.
همدانی با یادآوری اتفاقات عاشورای سال ۸۸ بیان کرد: در روز عاشورا سال ۸۸ که به هیئات و پرچم امام حسین(ع) توهین شد در آنجا جوانی سنگی را پرتاب می‌کند که محکم به کمر ایشان می‌خورد که بسیجیان او را می‌گیرند اما شهید همدانی می‌گوید او را رها کنید جوان است.
وی با اشاره به اینکه شهید همدانی با در خطر دیدن انقلاب وارد صحنه شد و از آبروی خود هزینه کرد، تصریح کرد: قضیه انقلاب و حفظ آن برای برخی انقلابیون بسیار مهم است برای همین که خیلی ها برای حفظ انقلاب سکوت می‌کنند و از آبرویشان هزینه می‌کنند.

منبع میزان

مطالب مرتبط