قبیله ای از همه جا بی خبر در افغانستان!


اقتدارپرس / مردم قبیله «واخی» در میان کوه‌های بداخشان افغانستان، سرزمینی در نزدیکی مرز پاکستان و چین و تاجیکستان زندگی بسیار ساده ای دارند. آنها فاقد امکاناتی نظیر برق، گاز، تلفن، درمانی و آموزشی هستند و فقط از طریق دامداری روزگار را سپری می‌کنند.آنها برای هیچ یک از نیازهایشان به شهر نمی‌روند و بخاطر همین موضوع از حوادثی که در کشورشان اتفاق می‌افتد اطلاعی ندارند، به شکلی که آنها اسمی از طالبان نشنیده و خبری از حمله آمریکایی ها در سال ۲۰۰۱ به افغانستان ندارند. 

منبع مشرق

مطالب مرتبط