خانم محجوبه بهاری سوادکوهی با تیم پاس قوامین نایب قهرمان لیگ برتر تیراندازی شد 


خانم محجوبه بهاری جدا از چندین دوره قهرمانی و نایب قهرمانی وسومی کشور دارای مدرک مربیگری در رشته تیراندازی و مربیگری در رشته والیبال و مربیگری در رشته امادگی جسمانی و مربیگری در رشته دفاع شخصی و مربیگری در رشته اسکی می باشد و مقام قهرمانی متعدد در این رشته ها کسب نموده است 

محبوبه بهاری متولد ۱۳۵۹ شهرستان سوادکوه مازندران لیسانس از سال ۱۳۸۰ تیراندازی را شروع نموده است ۳۵ مورد مقام های متعدد کشوری اول کشور و نایب قهرمانی کشور و سومی کشور دارد و همچنین دارای مدرک مربیگری تیراندازی و مربیگری دفاع شخصی و مربیگری والیبال و مربیگری اسکی و مربیگری امادگی جسمانی و مقام قهرمانی در این رشته ها می باشد و به طور مستمر و پشت سرهم ده سال در لیگ برتر تیراندازی تیراندازی می کند و به مسابقات جهانی سیزم هم اعزام شده اهل استان مازندران می باشد و تیراندازی را از تهران شروع کرده است

مطالب مرتبط