چه عددی در تصویر زیر وجود دارد؟


اقتدارپرس/ این چالش بینائی را با کسانی که ادعا می کنند چشمانشان همانند عقاب تیزبین است به اشتراک بگذارید و ببینید آیا می توانند عدد پنهان شده در برفک های تصویر را به درستی حدس بزنند؟یکی از دلایل سخت تشخیص دادن عدد در این تصویر، پس زمینه آن است؛ نقطه های ریز موجود در زمینه چشم بیننده را به اشتباه انداخته و موجب ایجاد اخلال در بینائی و تشخیص وی می شوند.
منبع روزیاتو

مطالب مرتبط