غرضی: تغییرات دولت را زمین گیر می کند


اقتدارپرس/ سید محمد غرضی، که یکی از رقیبان حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود، تغییرات دولت را به دلیل اینکه دولت ماه های پایانی اش را می گذراند، نه تنها مفید نمی داند، بلکه معتقد است وزرای جدید بنا به دلایلی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند.
غرضی در این رابطه اظهار کرد: بعد از مشخص شدن تکلیف ترکیب مجلس دهم، بزرگی از من درباره لزوم تغییر پرسید که من در جوابش گفتم، وقتی در ماه های پایانی وزیری برکنار و وزیر جدید به جایش در وزارت خانه حاضر می شود، نمی توان انتظار داشت که مدیر جدید در حالی که مدت محدودی فرصت دارد، خودش را به آب و آتش بزند تا هم دستاوردی داشته باشد و هم اینکه خودش را به عنوان وزیری لایق بشناساند. 
وی افزود: به همین دلیل، تغییر ماه های آخر را عاملی برای زمینگیر شدن دولت و در نتیجه ضرر کشور می دانم. پس، با این توضیح باید بگویم که جدایی جنتی و بقیه نه تنها نمی تواند، اتفاقی مثبت قلمداد شود، بلکه موجب به وجود آمدن نوعی رکود و رخوت در نظام مدیریتی خواهد شد.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با اشاره به اینکه روحانی دیر به تغییر اقدام کرده است، تصریح کرد: خب! حتما رئیس دولت با دلیلی در آن برهه تصمیم به ادامه همکاری با همکارانش گرفت و برای جا به جایی های فعلی هم قطعا دلیلی دارد؛ البته مجلس دهم در اوایل کارش گیر چندانی به وزیران نداد. اما وزیران ارشاد و آموزش و پرورش و ورزش حرف و حدیث هایی را متوجه خود دیدند که در نهایت منجر به جا به جایی آنها شد؛ آن هم در شرایطی که هیچکس خود را مقید به فرمانبردای از وزیرِ چند ماهه نمی بیند.
غرضی در پایان سخنانش مشخصا در خصوص عملکرد «علی جنتی» گفت: درباره وزارت ارشاد و وزیر آن، باید اظهار کنم که همیشه چنین حرف هایی طرح می شود و وزیران ارشاد همه دولت ها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب زیر ذره بین یکسری منتقدانی بوده و هستند که اصرار زیادی دارند، نقدهایشان اصولی است و باید جدی گرفته شود. این نوع تحرک هم ریشه اش در دو قطبی بودن جامعه است و طبیعی است که با نقد فرهنگی بیشتر می توان رقیب را تخریب کرد و به همین دلیل، وزارت ارشاد در ساختار سیاسی ایران ابزاری برای رسیدن به اهداف آنچنانی سیاسی است.

منبع تابناک

مطالب مرتبط