حکایت/تلخی عیش ونوش سلطان محمود

 


اقتدارپرس/ سلطان محمود غزنوی در بلخ باغی بسیار زیبا برای تفریح شخصی پدید آورد و گاه در آن به عیش و نوش مشغول می شد. یک روز به اطرافیان خود گفت: نمی دانم چرا در این باغ لذتی چنان که باید دست نمی دهد. یکی از اطرافیان گفت: اگر امان باشد خواهم گفت. سلطان امان داد.

پس او گفت: به خاطر این که این باغ با خون دل مردم ساخته شده و آبیاری می شود و طعم این خون به عیش تو سرایت می کند. سلطان به فکر فرو رفت و فرمان داد از این پس مخارج این باغ از دربار پرداخت شود.
تاریخ اجتماعی ایران – راوندی

مطالب مرتبط