افراد حاضر درتسخیر لانه جاسوسی بعداز ۳۷سال


تسخیرکنندگان سفارت آمریکا حدود چهارصدنفر بودند که هویت تعداد زیادی از آن‌ها به خواست خودشان مشخص نیست. در اینفوگرافیک  به شرح مختصری درباره برخی از معروفترین چهره‌های دخیل در ماجرای تسخیر سفارت پرداخته‌ایم. اینکه بعد از ماجرای سفارت چه کردند، کجا رفتند و چه مسئولیت‌هایی را پذیرفتند.


مطالب مرتبط