علی بابایی کارنامی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ ایران منصوب شد.

photo_2016-11-06_12-45-40علی بابایی کارنامی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ ایران منصوب شد.

اقتدار پرس /علی بابایی کارنامی طی حکمی از طرف مسئولین شرکت شستا وشرکت تاپیکو وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حفظ سمت به عنوان هیات مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ ایران منصوب شده است.

لازم به ذکر است که وی قبل ازاین انتصاب یکی از گزینه های جدی مدیرعامل دخانیات بوده است که با دخالت برخی نمایندگان درهاله ای از ابهام قرار گرفته است.

مطالب مرتبط