همسران پیشکسوتان استقلال بر سر مزار مظلومی

 

دکتر فریده شجاعی همسر مرحوم پورحیدری و بهناز شفیعی همسر مرحوم ناصر حجازی در اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم منصور خان پورحیدری بر سر مزار زنده یاد غلامحسین خان مظلومی حضور یافتند. امیر مظلومی فرزند سرطلایی آبی ها هم این دو را همراهی کرد.

مطالب مرتبط