حرکت زیبا وخیرخواهانه شهرداری اصفهان در حمایت از دانش آموزان کم بضاعت اصفهان

اقتدارپرس/ کارت های ۱۰۰ هزار ریالی حمل و نقل درون شهری ویژه دانش آموزان کم بضاعت مدارس استثنایی و تحت حمایت خیریه های سطح شهر توزیع می شود.

مطالب مرتبط