مرگ غم انگیز یک مار پیتون!


اقتدارپرس/ مردم محلی نیجریه پس از کشتن ماری عظیم الجثه از کار پشیمان شدند. روستاییان به خیال اینکه معده متورم این مار در اثر بلیعیدن یکی از گوساله های گمشده روستا بزرگ و متورم شده به این خزنده مشکوک شده و آن را کشتند، اما پس از شکافتن بدن این مار پیتون متوجه شدند که او باردار بوده است.

این مار در حدود ۳ متر طول داشت و پهنای بدن او بسیار بیشتر از حد معمول بود در نتیجه باعث شک روستاییان شده بود. اما شک آنها باعث پشیمانی شد زیرا ده ها تخم در داخل شکم این مار شکل گرفته بود که حالا با کشته شدن این مار تمامی آنها از بین رفتند.

گفتنی است؛ مارهای عظیم الجثه ای مانند پیتون و اناکوندا گاهی توانایی نگه داشتن بیش از ۱۰۰ تخم را در بدن خود دارند. اما همه آنها شانس تبدیل شدن به یک مار بزرگ را ندارند.

مطالب مرتبط