شوک شدن مجری معروف از خبر درگذشتش


اقتدارپرس/ نیلوفر امینی فر که با دیباچه مصاحبه کرده در اینستاگرامش نوشت: «بعضی وقتا زدن حرف دل حالتو خوب می کنه ،اما موقعی خوبتر می شی که شنونده یا خواننده بدون قضاوت ناعادلانه درکت کنه… »

مطالب مرتبط