آرامگاه عیسی مسیح در ژاپن!


اقتدارپرس/ در گوشه ای دور از شمال ژاپن، جایی قرار دارد که با مزارع برنج پلکانی و باغ های سیب شناخته شده است؛ روستای کوچک شینگو، جایی که یک جاذبه عجیب تر هم دارد. یک تپه کوچک از زمین بایر در میان جنگل بامبو که با نرده های سفید کوتاه احاطه شده و با یک صلیب چوبی بزرگ مشخص شده است. گفته می شود زیر این قطعه زمین بقایای عیسی مسیح قرار دارد. طبق این فرهنگ عامیانه عجیب، عیسی به صلیب کشیده نشده و نمرده است، بلکه او برادرش بوده است. عیسی برای فرار از مصلوب شدن جای خود را با برادرش عوض کرده و عیسای واقعی از سیبری به شمال ژاپن فرار کرده، در آنجا کشاورز برنج شده، ازدواج کرده، خانواده تشکیل داده و سرانجام در سن ۱۰۶ سالگی مرده است. حتی خانواده ای در این روستا وجود دارد که گفته می شود از نوادگان مستقیم مسیح هستند.

اما چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد. براساس افسانه محلی، مسیح اولین بار در سن ۲۱ سالگی برای مطالعه الهیات به از ژاپن بازدید کرد. او به مدت ۱۲ سال در ژاپن ماند و زبان و فرهنگ بومی آن را یاد گرفت و سپس در سن ۳۳ سالگی برای موعظه به اورشلیم بازگشت. منبع این داستان عجیب و غریب اسناد تاکنوچی (Takenouchi) نامیده می شود که گفته می شود در سال ۱۹۳۰ کشف شده و زندگی و مرگ عیسی مسیح را از جمله سال های گمشده که در عهدجدید نیامده را با جزئیات بیان کرده است.

چندین گمانه زنی درباره دوران گمشده سال های اولیه زندگی مسیح وجود دارد. عیسی در بریتانیا بوده است؟ از کشمیر در هندوستان بازدید کرده است؟ یا نه تنها در ژاپن بوده بلکه در ژاپن هم درگذشته است؟ این تئوری توسط یک کشیش شنتو به نام «کیومارو تاکوچی» بیان شده که ادعا می کند اسناد را نوشته شده به زبان عبری در کتابخانه خانوادگیشان کشف کرده است. اسناد اصلی ناپدید شده اما ترجمه ژاپنی و انگلیسی این نسخه های خطی مرموز موجود هستند. اگرچه محققان این نظریه را رد کرده اند و اسناد جعلی به نظر می رسند، زبان شناسان شباهت هایی بین زبان ژاپنی و عبری باستان یافته اند. به عنوان مثال نام این روستا قبلا Herai بوده که بعضی می گویند از کلمه Hebrai گرفته شده که به معنای عبری در زبان ژاپنی است. روستاییان نیز سنت هایی دارند که به طور قابل توجهی ژاپنی نیست. نوزادان در سبدهای بافته نگهداری می شوند و روی پیشانی آن ها با صلیب مشخص می شود. این نماد در مذهب بودا و شینتو، دو مذهب اصلی ژاپن معنا ندارد. صلیب گیج کننده هم هست، چرا که اگر عیسی به صلیب کشیده نشده پس علامت صلیب در این گوشه ژاپن چه معنایی دارد؟ درواقع دو آرامگاه در شینگو وجود دارد، یکی شامل جسم مسیح است و دیگری گوش برادر کوچکتر او که به صلیب کشیده شد. در مقابل مقبره ها هم سبدی قرار دارد که زائران برای تشکر از اجابت دعاهایشان در آن سکه می ریزند. برخی محققان معتقدند که مقبره ها بدن مبلغان مذهبی قرن ۱۶ را در خود دارند. حتی خود «Junichiro Sawaguchi» فرزند ارشد خانواده شینگو که گفته می شود از نوادگان مسیح هستند، این داستان را باور نمی کند اما در مورد ابراز این نظر احتیاط می کند. هنگامی که از او پرسیده می شود، شانه های خود را بالا می اندازد.

مطالب مرتبط