دانستنی های ترافیکی :حوصله،گذشت و احترام به حقوق دیگران سه ویژگی اصلی فرهنگ ترافیکی می باشند.ستواندوم مرتضی ابراهیمی

دانستنی های ترافیکی : حوصله،گذشت و احترام به حقوق دیگران سه ویژگی اصلی فرهنگ ترافیکی می باشند. اقتدارپرس /ترافیک و رفتارهای ترافیکی آیینه تمام

Read more

گفتگوبا علیزاده طباطبایی /خانواده هاشمی‌رفسنجانی به روایت وکیلی که از ۳۰سال پیش با آنهاست 

اقتدارپرس/ روزنامه شرق با محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل تعدادی از اعضای خانواده هاشمی‌رفسنجانی گفتگوی مفصلی درباره پرونده مهدی، انتخابات، اصلاح‌طلبان و … داشته است؛ سابقه

Read more