اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات مازندرانداوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند   

​به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران در این اطلاعیه آمده است :  بنابر صراحت قانونی تبصره سه ذیل ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است .

در این اطلاعیه تصریح شده است :  تمامی افرادی که تمایل و قصد ثبت نام به عنوان داوطلب عضویت پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها را دارند، از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا زمان شروع ثبت نام اقدام لازم برای دریافت گواهی سوءپیشینه معمول نمایند.

در پایان این اطلاعیه آمده است :  ارایه گواهی عدم سوءپیشینه برای تمامی متقاضیان ثبت نام انتخابات شوراها الزامی است و به دلیل  زمان بر بودن دریافت گواهی مذکور، متقاضیان باید به قید فوریت، اقدام لازم  در این خصوص معمول نمایند .

You May Also Like