آیت الله صدوقی مازندرانی :تمام مصائبی که اهل بیت برای آن گریه کردند در چند روز بعد از ماه صفر است

اقتدارپرس/حضرت آیت الله صدوقی مازندرانی دام ظله در جلسه تفسیر قرآن کریم درساری گفتند: تمام مصائبی که اهل بیت برای آن گریه کردند در

Read more