چله شو یا یلداشو یا شب یلدا/سنت های مردم مازندران در چله شو

اقتدارپرس / چلّه شو یا یَلدا شو یا شب چلّه سال ِبلندترین شو نیم‌کورهٔ شومالی زمین دله هسه. اینتا شو ۳۰ آذر ِآفتاب مار بوردنگادِر جه شروع وانه (آخرین روز پاییز) و تا آفتاب

Read more