یاداشتی بمناسبت ۲۹دی روز هوای پاک از سیدمجتبی علوی

به نام خدای زیبایها

خداوند، آفرینش انسان را به گونه ای قرار داده که برای زیستن، به تمامی آفریده های او نیاز دارد. از جمله این آفریده ها، هوای پاک و نیاز انسان به آن است تا بدین وسیله به حیات خود ادامه دهد. خداوند با حکمت و تدبیر خود، شرایط محیط زیست انسان را به گونه ای آفریده که تمامی مواهب دست به دست هم دهند و شرایط زیست سالم را برای او به وجود آورند. حرارت خورشید و تابش آن بر دریاها، بخار شدن آب دریاها، وزش بادها، ریزش باران، و وجود گیاهان و جنگل ها در زمین، همه برای این است که انسان از آنها به خوبی استفاده کند و به پرستش خدای تعالی بپردازد. البته زیاده خواهی های انسان همیشه برای او دردسرساز بوده و سبب شده تا نه تنها از این نعمت ها استفاده درستی نکند، بلکه با دست خود به آلوده کردن محیط زیست و از بین بردن این منابع طبیعی بپردازد.

هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین گروه های مختلف جامعه بوده است و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی است این روز می‌تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین‌بخشی باشد. برگزاری مراسم نمادینی مانند هفته هوای پاک می تواند تصویر روشنی را از اهمیت حفظ منابع ملی و مصرف بهینه انرژی ترسیم کند که این تصویر با فرهنگ سازی موثر نقش ماندگاری است که هرگز پاک نخواهد شد.
هوای پاک را نمیتوان خرید اما می توان ساخت .
امام صادق (ع) می فرمایید: زندگی جز با سه چیز خوش نمی شود؛
هوای پاک، آب فراوان گوارا و زمین نرم وسست (آماده زراعت) .
استفاده از وسایل نقلیه عمومی وگسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست پس
بیاییم هوایی پاک وآسمانی آبی را به کودکانمان ونسلهای آینده هدیه کنیم.
سیدمجتبی علوی
روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری

You May Also Like