رئیس اداره آموزش خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی تاکتیکهای نجات و اطفا حریق در ساختمانهای بلند

اقتدارپرس به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری ، حسین جوینی رئیس اداره آموزش آتش نشانی ساری از برگزاری کارگاه آموزشی تاکتیکهای نجات و اطفا حریق در ساختمانهای بلند خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این دوره به مدت دو روز برای فرماندهان شیفت و روسای ایستگاههای شش گانه سازمان برگزار گردید، افزود: شرکت کنندگان این دوره با تاکتیکهای نجات و اطفا حریق در ساختمانهای بلند بصورت تئوری و عملی آشنا شدند.

جوینی تصریح کرد: این دوره بر اساس نیازسنجی آموزشی از سوی اداره آموزش سازمان صورت گرفته و با تدریس مهندس مرشد دوست از اساتید آتش نشانی تهران برگزار گردید.

وی گفت: برگزاری دوره های مستمر آموزشی برای فرماندهان و آتش نشانان سازمان در دستور کار و برنامه اداره آموزش سازمان قرار دارد.

You May Also Like