یک امضا ،یک حمایت/ حمایت از کمپین چهارشنبه سوزی ممنوع

اقتدارپرس به گزارش از روابط عمومی سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ساری ازحمایت دانش آموزان و معلمان مدارس شهر ساری از کمپین چهارشنبه سوزی ممنوع خبر داد. این کمپین جهت ترویج وفرهنگ سازی وبیان خطرات در پایان سال فعالیت خود را آغاز کرده ومورد استقبال دانش آموزان ساروی قرار گرفته ،امید است با ای فرهنگ سازی که با حمایت های مدیرعامل محترم سازمان مهندس کلانتری وحجت الاسلام ولی نژاد مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شاهد این باشیم که دانش آموزان وخانواده های انان از مضرات وخطرات چهارشنبه سوری در امان باشند.

You May Also Like