رنگ آمیزی جداول سطح شهر در دستور کار سازمان حمل ونقل ترافیک در آستانه سال نو

اقتدارپرس به گزارش از روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری از فعالیت های شبانه روزی این سازمان در آستانه سال نو خبر داد

رنگ امیزی جداول سطح شهر خیابانهای مازیار/ بلوارطالقانی/و امام رضا باتوجه به درپیش بودن سال نو ودستور شهردارمحترم رنگ آمیزی جداول سطح شهر در دستور کار سازمان حمل ونقل وترافیک قرارگرفت.

You May Also Like