رنگ آمیزی پل های عابر پیاده توسط سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری

اقتدارپرس/ در آستانه سال نو وفرارسیدن بهار طبیعت رنگ آمیزی پل های عابر پیاده درسطح شهر جهت زیبا سازی منظر عمومی توسط سازمان حمل ونقل وترافیک انجام پذیرفت

You May Also Like