عملکرد واحد فنی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری در اسفند۹۶ به روایت تصویر

اقتدارپرس/ گزارش تصویری از گوشه ای از فعالیتهای واحد فنی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری در اسفند ۹۶ که با حمایت های دکترگوران مدیرعامل محترم این سازمان انجام پذیرفت وما به نوبه خود از خدمات این مجموعه تقدیر وتشکر میکنیم

You May Also Like