نمی از یمی /علی (ع) بزرگ بزرگان جهان بشریت ،که متعلق به جهان عرب ومسلمین نبوده ونیست

به نام خداوند پاک ودلیر / خداوند دریا خدای امیر
قال رسول ا.. «حبّ علیّ إیمان و بغضه کفر.
نمی از یمی /سخن گفتن درباره شخصیت علی (ع) بی‌نهایت سخت و دشوار است.
“کتاب فضل تو را آب بحر کافى نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم”

فضائل آن حضرت بگونه ایست که نه تنها شیعیان بلکه پیروان مذاهب وادیان دیگر در باره آن به بحث وبرسی پرداخته اند که درطول تاریخ فردی دیگر را نتوان یافت که مانند ایشان از چنین محبوبیتی برخوردار باشد

پیشوای بزرگ جهان اسلام علی‌بن ابی طالب(ع) از چهره‌های درخشان تاریخ اسلام است که نه تنها همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به او افتخار می‌کنند بلکه هر فردی که مختصر آشنایی با مکتب آن بزرگوار داشته باشد بی‌اختیار شیفته او گشته و از فضل و کرامت آن حضرت سخن می‌گوید و شخصیت خارق‌العاده او تحیر و شگفتی همگان را برانگیخته است و محققان و متفکران بزرگ در معرفی ابعاد وجودی او و بیان فضایلش به عجز و ناتوانی خود اعتراف کردند. تا آنجا که شبلی شمیل پیشوای مکتب مادی که تا پای مرگ دست از مادیگری برنداشت آن چنان مجذوب شخصیت آن بزرگوار شده است که می‌گوید امام علی ابن ابی‌طالب بزرگ بزرگان یگانه نسخه‌ای است که با اصل خود (یعنی پیامبرص) مطابق است، هرگز شرق و غرب، نسخه‌ای مطابق او در گذشته و حال ندیده است.

جرجی زیدان : « اگر بگویم مسیح از علی ( ع ) بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد ، و اگر بگویم علی ( ع) از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی دهد »

جرج جرداق کلام رسایی درباره عدالت امام علی ( ع ) دارد : « قتل فی محرابه لعدالته » علی ( ع) به خاطر عدالت خویش در محراب نمازش کشته شد »

“کارلایل” متفکر انگلیسی؛ علی در کوفه ترور شد.اوبخاطرشدت عدالتش،چنین مرگی رابرای خویش رقم زد
“کارا دوو”؛علی، آن قهرمان دردکشیده و رنجدیده، و سوارکار صوفی، و امام شهید، برخوردار از روحی ژرف و ثابت‌قدم که در اعماق وی رمز عذاب الهی نهفته است

“جبران خلیل جبران”علی بن ابی طالب شهید عظمت خودش بود.
علی مرد، درحالی که ذکر نماز بردولبش بود؛اورفت ودر دلش عشق وشوق پروردگار بود.

واشنگتن ارونیک ـ محقق و نویسنده آمریکایی ـ : « علی ( ع)دارای سه خصلت بزرگ بود: شجاعت ، فصاحت ، و سخاوت بود . روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان ( شیرخدا ) نمود ، لقبی که پیغمبر ( ص) به او عطا فرمود» .

“مخائیل نعیمه “نویسنده معاصر و غیر مسلمان ( مسیحی ) در مقدمه ای که بر کتاب « امام علی صوت العراله الانسانیه» نوشته است می گوید علی یکی از بزرگان جهان انسانیت است وتنها متعلق به اعراب ومسلمانان نیست.
سید مجتبی علوی
فی شهر رجب المرجب ۱۴۳۹ ه.ق

مصادف با ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

You May Also Like