چرا خبرنگاران ساری در هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران جایگاهی ندارند ؟!

اقتدارپرس/با توجه به مهندسی کردن انتخابات هیئت رئیسه خانه مطبوعات توسط مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شاهد باندبازی مطلق طیف مهندسی شده در هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران هستیم.

با صراحت اعلام می داریم در زمان مسئولیت آقایان کوشکی و دهقان شاهد شکوفایی برنامه ریزی و ساماندهی مناسب خانه مطبوعات بوده ایم.

برگزاری جلسات و همایش و نمایشگاهها و دیدارها و بازدیدها و سفرهای زیارتی برای اصحاب رسانه همواره مورد توجه و رضایت خبرنگاران بوده اما با مهندسی کردم انتخابات شاهد ساماندهی روزگار سیاه در خانه مطبوعات این دیار هستیم که به حمداله ساروی ها هم هیچ نماینده ای در هیئت رئیسه آن ندارند!

اگر هم هستند ساروی نبوده و یا خنثی عمل کرده و نمی توانند از حق و حقوق خانه مطبوعات و خبرنگاران ساروی دفاع کنند.

باید اذعان داشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران باید دفتر خانه مطبوعات در ساری را راه اندازی کند هماهنگونه که چند سال قبل دفتر کار در غرب استان تحت عنوان خانه مطبوعات غرب مازندران را ساماندهی کرد.

البته در شرایط کنونی خانه مطبوعات مازندران را باید خانه مطبوعات غرب استان بدانیم و به برکت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان متأسفانه خانه مطبوعات در مازندران در حال جداسازی مناطق است!

باید خاطر نشان کنیم که ما در زمان مسئولیت مهدی روحی و سرکارخانم راحله حاجیان در مدیریت خانه مطبوعات ساری، شاهد عملکرد خوبی علی الخصوص از سوی سرکارخانم حاجیان بوده ایم و حق وی اینست که در هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران به عنوان یک تصمیم گیر شاخص حضور داشته باشد.

منبع شمال تایم

You May Also Like