گزارش تصویری /نشست دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری ومیاندورود با مدیران شرکت های مسافربری پایانه دولت ساری

اقتدارپرس/نشست دکتر یوسف نژاد با مدیران شرکت های مسافربری پایانه دولت در دفتر دکتر گوران مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری برگزار شد

You May Also Like