تودیع ومعارفه رئیس پلیس راهور مرکز استان_ساری

اقتدارپرس/شنیده ها حاکی از پایان دوره خدمتی سرهنگ نیکزاد عمویی دارد.

بنابر این گزارش مراسم تودیع جناب سرهنگ عمومی ومعارفه رییس پلیس جدید راهور مرکز استان فردا در راهنمایی استان باحضور سرهنگ باقری انجام می پذیرد.

شنیده ها حاکی براین است که سرهنگ امیری بعنوان رئیس راهور مرکز استان معرفی می شود.

امیری پیش از این رئیس صدور گواهینامه راهور استان ورئیس پلیس شهرستان نکا بوده.

پایگاه خبری اقتدارپرس از خدمات وزحمات سرهنگ عمومی تقدیر وتشکر نموده وبرای رئیس جدید پلیس راهور مرکز استان آرزوی موفقیت نموده.

You May Also Like